Licencja na korzystanie z e-book

1.      Każdy e-book oferowany za pośrednictwem Księgarni stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

2.      Klientowi jest udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego e-book za pośrednictwem Księgarni.

3.      Zakres udzielonej licencji na korzystanie z e-book, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych produktów.

4.      Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w zamówieniu, załącznika z zawartością e-book zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z e-kook

a.      Klient otrzymuje jedne plik ebooka; w formacie który wybrał podczas zakupu,

b.      Klient zawierając Umowę akceptuje sposób zabezpieczenia ebooka w związku z powyższym Klient przed złożeniem zamówienia na wybranego e-book winien zapoznać się z informacją o zabezpieczeniach,

c.      zabrania się kopiowania całości oraz części treści e-book,

d.      zabrania się wydruku całości oraz części tekstu e-book,

e.      zabrania się usuwania zabezpieczeń e-book,

5.      Licencja na korzystanie z zakupionego e-book umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok e- book na stronie Księgarni.

6.      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-book, jego fragmentów, jego kopii, wykorzystywania go w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-book, usuwania błędów e- book.

7.      Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.

8.      Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z e-book przez niego zakupionego.

9.      Klient ma prawo udostępnić treść e-book swojej rodzinie i najbliższym znajomym wyłączni na własnym czytniku, telefonie lub innym elektronicznym urządzeniu na którym ten e-book się znajduje, pod warunkiem, że to nie łami pozostałych warunków licencji.